Každý z nás má své dary… Někdo umí to, jiný ono. Žijeme vedle sebe a mnohdy ani nevíme, čím se ve volném čase baví naši kamarádi, co umí a co mají rádi. A tak jsme se na DM rozhodli vytvořit prostor pro vzájemné sdílení svých darů, toho, co děláme rádi a čemu věnujeme svůj volný čas a energii.

Akce STUDENTI SOBĚ se uskutečnila 7. února 2018 ve večerních hodinách v aule školy a k účinkování v ní se přihlásilo na 30 studentů DM z různých škol a ročníků. Ti se s námi podělili o svůj um v oblastech jak uměleckých, kreativních, tak i sportovních. Shlédli jsme výstavu autorských fotografií či kreseb, přečetli si kreslený komiks, poslechli hru na rozličné hudební nástroje (housle, klavír, kytara, ukulele, příčná flétna, trombon, elektrická kytara, cajon), zpěv známých písní i autorské tvorby, recitaci, zpěv ruské písně, nebo taky žonglování s yo-yo…

A početné bylo i publikum, které vytvořilo skvělou a spontánní atmosféru a každého účinkujícího odměnilo srdečným potleskem. Celá akce se nesla v duchu radosti a pohody a byla tak pro všechny zúčastněné příjemným obohacením.

Účinkující byli po skončení pozváni na malé občerstvení, které jim bylo odměnou za odvahu, s kterou do této pilotní akce šli. A věříme, že za rok na tuto akci navážeme…

Velké díky patří všem odvážným vystupujícím, pomocníkům, kteří akci chystali, i těm, kteří přišli své kamarády podpořit. Bez vás by to nebylo možné.

Barbora Němčáková a s. Iris

 

Postřehy z pódia i publika…

„Akce nám pomohla poznat se z jiného úhlu. Byla jsem z celého večera opravdu nadšená, protože se nesl ve velmi přátelské atmosféře a obohatil nás o kulturní zážitky, na které při náročném studiu není tolik času.“  (M. P.)

„Studenti sobě jsem si moc užila. Tato celovečerní akce přitáhla a ukázala v úplně novém světle mnoho různých lidí, kteří předvedli, co umí, ať už to byla hra na velké množství hudebních nástrojů, recitace, fotografie, yoyování… Jsem moc ráda, že se něco takového uskutečnilo!“ (T. S.)

„Podle mě se tato akce velice vydařila. Dary nemáme pro sebe, ale pro druhé. Byla jsem překvapena, jaké všelijaké dary a zájmy studenti na domově mají. Ráda jsem se této akce zúčastnila a pevně věřím, že se v budoucnu bude opakovat.“  (M. P.)

„Studenti sobě byla podle mě skvělá akce. Bylo úžasné vidět, kolik se mezi námi skrývá talentů s velkými a často velmi nečekanými dary. Bylo opravdu pěkné se takto setkat a doufám, že se tato akce bude opakovat i v dalších letech a bude přinášet radost stále většímu počtu studentů.“  (O. K.)

„Špicózní akce. Dobré sblížení děcek z různých škol. Objevení skrytých talentů u kamarádů, u kterých bychom to nečekali. Kopec srandy. Suproví moderátoři. Rád bych na tuto akci dojel i příští rok, už jako absolvent.“  (T. S.)