Ve středu 7. 3. 2018 se ve Zlíně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Ve velké a současně velmi kvalitní konkurenci nejlepších němčinářů v kraji obsadil Nikolas Prokša z 2. S v kategorii nižších gymnázií výborné 3. místo.

Porota hodnotila výkony v poslechové a ústní části. V průběhu monologické i dialogické komunikace byla dána následující hodnotící kritéria: kreativita, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, výslovnost a v neposlední řadě pohotovost a adekvátnost reakcí při řešení komunikačních situací.

Nikolasovi srdečně blahopřejeme, máme radost ze zhodnocení 1,5 roční poctivé práce a přejeme i nadále silnou vnitřní motivaci, kterou se budeme snažit podněcovat.

Jana Svobodová

1392