Ve dnech 26.–28. 3. 2018 se žáci 2.C a 4.K účastnili orientačních dnů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Měli možnost lépe poznat sami sebe, své budoucí povolání i svou třídu prostřednictvím různorodých her a aktivit.

Např. při skalním golfu, kasinu, hře na život, akčních aktivitách, tvoření myšlenkových map či při otázkách a odpovědích. Pobyt byl pro třídy velkým obohacením, ať už v posílení kolektivu, nebo sebepoznání. Tři dny uběhly jako voda a studenti se vraceli zpět do školy naplněni novými zážitky.

Marie Kolaříková, 2.C

1405