V pátek 9. března se uskutečnila přednáška naší absolventky Alžběty Novotné na téma mykorhiza orchidejí. Přednášející má s tématem bohaté zkušenosti – jednak se mu v současnosti věnuje ve svém doktorandském studiu na univerzitě v polském Gdaňsku, jednak mykorhizní houby u orchidejí studovala již dříve během dvouletého pobytu v Ekvádoru a předtím i v Anglii v Kew Gardens.

Posluchačům z řad studentů biologického semináře třetího a čtvrtého ročníku se tak dostalo fundovaného, informačně velmi bohatého, avšak současně i v nejlepším slova smyslu popularizujícího, výkladu o tomto obecně přece jen méně známém biologickém fenoménu. Studenti si nejen vyslechli řadu zajímavostí, ale mohli si i sami prakticky vyzkoušet v improvizovaném mikroskopickém praktiku roli badatele. Podnětné páteční dopoledne tak přispělo k obohacení výuky, ale navíc zprostředkovalo i možnost nahlédnout do světa experimentální biologie nadšenýma očima objevitelky nových vztahů a jevů.

Viktor Pluhař