Tak jsme se všichni dočkali. V pondělí 12. března se po třítýdenní pauze znovu otevřela nově zrekonstruovaná tělocvična.

Slavnostního aktu se spolu s vedením školy zúčastnili také učitelé, vychovatelé, pastorační asistenti i studenti. Školní kaplan P. Martin Sekanina po přečtení tematického slova z Písma, přímluvách a za doprovodu vybraných písní AG scholy požehnal novým prostorám tělocvičny.

V rámci rekonstrukce proběhlo položení nové palubovky, stěny dostaly nové obložení, došlo k výměně starých ochranných okenních rámů za celoplošnou shrnovací síť, bylo osazeno nové uchycení tyčí na šplh a další drobné technické úpravy.

Velké poděkování za celé dílo patří především panu řediteli Janu Košárkovi.