Současný bratr jáhen Jirka Šůstek v pondělí 5. 2. 2018 zcela zaplnil studentský klub zájemci o povídání o jeho prázdninovém pobytu v Texasu. Přednášku nazval „Po nás potopa, aneb prázdniny u krajanů v Texasu“.

Zmínil mnohé zajímavosti ze života zejména moravských krajanů. Vzpomněl i setkání se skupinkou kněží z Moravy, z nichž jeden (P. Michal František Jadavan) krátce před přednáškou (bohužel ve velmi mladém věku) podlehl těžké nemoci. Takže přednáška byla zakončena zcela netradičně – modlitbou za zemřelého.

V pondělí 5. 3. 2018 se uskutečnila ve studentském klubu přednáška s názvem „Taizé – pouť důvěry“. V úvodu běžel krátký dokument o založení komunity na začátku 2. sv. války bratrem Rogerem Schutzem (zachránil mnoho příslušníků židovského národa před nacisty) a o životě v této malé jihofrancouzské vesničce dnes. Sjíždějí se sem (nejen) mladí z celého světa a 2× ročně též bratři z Taizé pořádají setkání mladých (na přelomu dubna a května bude poprvé na Ukrajině ve Lvově a koncem roku v Madridu.) Přednášeli Edgar Gonzáles z Guatemaly a Markéta Šimonová, dobrovolníci z Taizé.

1423

1423

1423

1423