Pomíjivost pozemského jsme si uvědomili po hře na život, povznesení jsme cítili při spirituálních večerech a připravenost fyzična jsme prověřili při kondičních aktivitách Orientačních dnů ve Fryštáku.

2.A + 2.B