Během druhého březnového víkendu proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční postní duchovní obnova pro mládež. Letos přijal pozvání P. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a někdejší ředitel Sekce pro mládež ČBK, a připravil program pro účastníky rekolekcí.

P. Balík zvolil pro tuto duchovní obnovu téma „Co chci či očekávám od života“, které je pro nás, lidi na pokraji dospělosti, naprosto klíčové. Promluvami nás vedl k zamyšlení nejen nad povoláním k manželství, zasvěcenému životu nebo angažovanosti ve společnosti a politice, ale i nad tím nejzákladnějším, a to povoláním pro nebe. Každou z promluv doplnil o příběh určitého svatého nebo blahoslaveného, jehož život se stal příkladem pokorného přijetí konkrétního Božího povolání. Zmíněna tak byla například italská dívka Chiara Luce Badano nebo poslední císař Habsburské monarchie Karel I. Jako další inspirace posloužily i úryvky z proslovů papeže Františka k příslušným tématům.

Každý den jsme slavili mši svatou a jedním z vrcholů rekolekcí se stala celonoční adorace probíhající ze soboty na neděli. V sobotu večer jsme také společně prošli menší křížovou cestu školou. Během obnovy nás P. Jan vyzval kromě proseb za rozpoznání povolání a naslouchání Božímu hlasu, i k modlitbám za případné konání Světových dnů mládeže v Praze.

Postní duchovní obnova nám nabídla možnost prožití víkendu ve společenství s Kristem, mnoho rad a inspirace do duchovních i zdánlivě všedních aspektů života i chvíle strávené ve společnosti přátel. Velký dík tedy patří P. Janu Balíkovi za výběr atraktivního tématu rekolekcí i za jejich realizaci a především našemu Pánu za vše, co nám skrze tuto duchovní obnovu daroval.

Tomáš Sýkora, 4.C

1431

Další fotografie.