Praktická část chemické olympiády pro 2. ročník typ C se konala dne 8. 3. 2018 v naší chemické laboratoři. Stanovovali jsme zinečnaté kationty v neznámém vzorku.

Dne 21. 3. 2018 nás čeká praktická část chemické olympiády pro 3. ročník, kde budeme zjišťovat slanost prodávaných bramborových lupínků.

Dne 22. 3. 2018 proběhne školní kolo chemické olympiády typ C.

1457