Zveme všechny zaměstnance a studenty na Křížovou cestu městem, která se bude konat v pondělí 26. 3. 2018. Vyjdeme společně od kostela sv. Jana Křtitele po mši svaté, při které přijmou poprvé svátost Eucharistie čtyři studentky naší školy. Mše svatá začíná v 17 hodin.

Jednotlivá zastavení křížové cesty připravili a ztvární studenti naší školy pod vedením p. vychovatelky Mlady Akubžanové.

1465

1465