Ve dnech 16.–18. března proběhla již tradiční návštěva partnerské školy Mariengymnasium v německém Kaufbeurenu, spojená s účastí na tamní postní akci. Pana ředitele Košárka na této návštěvě doprovázeli tři členové učitelského sboru a tři studentky.

Po pátečním příjezdu se nám dostalo srdečného přijetí od paní zástupkyně Inge Gottstein, pana ředitele Andrease Merze a německých studentek, které se během víkendu ujaly role hostitelek. Společně jsme si dopřáli vydatný oběd a následně prohlídku kláštera sv. Crescentie, patronky Kaufbeurenu. Využili jsme pěkného počasí k rychlé procházce městem, načež nás čekala prohlídka školy, kde jsme také obdrželi pozvání na večeři k rodině Gottsteinových (pohostinností i počtem chodů jsme byli velmi překvapeni). Po večeři se studentky i učitelé rozjeli do hostitelských rodin.

Sobotní program jsme zahájili prohlídkou zámku Neuschwanstein, zbudovaného v roce 1886 králem Ludvíkem II., a blízkého mostu Marienbrücke. Po tomto jedinečném, nicméně vyčerpávajícím zážitku jsme uvítali oběd v nedaleké Alphütte – tedy typické alpské hospůdce. Když jsme takto načerpali sil, vrátili jsme se do Kaufbeurenu a navštívili klášterní kostel v Irsee. Následně se učitelé a studentky rozdělili – zatímco učitelé dále poznávali Kaufbeuren, studentky se blíže seznamovaly s místními nákupními středisky. Společný program jsme zakončili večeří v pivovaru již zmiňovaného kláštera Irsee, po níž jsme se navrátili ke „svým“ rodinám.

V neděli jsme se zúčastnili bohoslužby ve školním kostele, při níž celebroval světicí biskup Florian Wörner. S jejím skončením započala postní akce školy: každá ze tříd si připravila prodejní stánek (nápady byly velmi kreativní – od burzy knih přes prodej vlastnoručně vyráběných předmětů či dobrot až po čištění bot nebo odborné stříhání vlasů), jehož výtěžek byl věnován na pomoc rozvojovým zemím. Možností, jak smysluplně utratit peníze, zde bylo hodně a my jsme jich rádi využili a podpořili tak dobrou věc. Poobědvali jsme ve školní menze, následně jsme ještě krátce pobyli ve škole a pak už nám nezbylo než se rozloučit a plni dojmů vyrazit k domovu.

Zpáteční cesta byla díky řidičskému umění pana Košárka bez komplikací a, v rámci možností, krátká.

Celá návštěva pro nás byla velkým přínosem a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále fungovat k oboustranné spokojenosti.

Valerie Procházková, 5.K

1472