V úterý 20. března se na AG uskutečnila již tradiční Křížová cesta školou. Necelých 200 zúčastněných se spojilo v této společné modlitbě obětované za mír ve světě, na AG i v našich srdcích.

Naši křížovou cestu jsme zahájili v dolní kapli sv. Stanislava Kostky. Při modlitbě si každý nesl rozžatou svíčku a 200 svíček to už je pořádné osvětlení J. Jednotlivá zastavení si připravili jak učitelé, tak i vychovatelé, studenti a zástupci z řad letošních biřmovanců. Poslední zastavení bylo před horní kaplí Panny Marie a tuto krásnou křížovou cestu jsme zakončili mší svatou za doprovodu AG scholy.

Martina Petrůjová, 2.C

1487

Další fotografie.