V pondělí 26. března jsme společně s našimi spolužáky oslavili v kostele sv. Jana Křtitele první svaté přijímání čtyř studentek naší školy Michaely Náplavové, Barbory Burianové, Kamily Zbořilové a Sáry Opravilové, které se na přijetí této svátosti připravovaly již od začátku školního roku.

Po skončení mše svaté jsme se vydali na křížovou cestu městem, která začala před Justiční školou a vyvrcholila na kopci Barbořina. Mezi jednotlivými zastaveními jsme se modlili růženec a potom i korunku k Božímu milosrdenství. Zastavení byla znázorňována živými obrazy v podání studentů naší školy a byla doprovázena předčítáním textů, ať už ze Starého nebo Nového zákona. Pro hlubší prožití daného zastavení některé texty doprovázela hudba.

Na křížovou cestu, která byla obětována za mír na celém světě a také za pokoj do vztahů mezi všemi občany, se s námi vydala velká část lidí z Kroměříže. Věřím, že její prožití bylo přínosem pro každého zúčastněného, jak pro nás účinkující, tak i pro lidi, kteří se k nám připojili. Velký dík patří p. Akubžanové za nacvičení a celkovou organizaci této společné postní modlitby.

Lukáš Juras, 2.B

1508

Další fotografie.