Velmi pěkného výsledku i v kontextu srovnání s historickými umístěními studentů naší školy dosáhl v krajském kole biologické olympiády Filip Turek ze 4.A. Celkově obsadil páté místo ve velmi těsném odstupu za postupujícími do celostátního kola a stal se úspěšným řešitelem.

Filipovi patří poděkování za svědomitou a samostatnou přípravu, jakož i za několikaletou příkladnou reprezentaci školy.

V. Pluhař

1515

1515