I v letošním roce se v pátek 25. května otevře spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem. Návštěvníci budou mít možnost si během třicetiminutové prohlídky za doprovodu studentů AG prohlédnout obě školní kaple a část školních prostor, vyslechnout si základní historické údaje, zaposlouchat se do zvuku varhan a také do zpěvu scholy AG. Prohlídky v půlhodinových intervalech začnou v 18.30 hodin a budou probíhat až do 22 hodin. Jste srdečně zváni!