Stejně jako v minulých letech i v tomto roce nabízí Arcibiskupské gymnázium v termínu 28. 6.–13. 7. 2018 možnost jazykového pobytu v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach.

Stipendijní pobyt je určen pro 5 studentů. Podkladem pro výběr bude motivační dopis v německém jazyce (rozsah cca 1 strana A4, plánovaná maturitní zkouška z NJ a zájem o studium v německy mluvících zemích jsou výhodou), který uchazeči odevzdají Mgr. JaněKoutné nejpozději do 25. 4. 2018. Více informací získají zájemci u svých vyučujících NJ.

Projekt je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Studenti si hradí pouze cestovní náklady.