Dne 9. dubna pořádalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži již pátým rokem dívčí pěší pouť do Napajedel, které se zúčastnilo dvacet devět studentek a trojčlenný doprovod sestávající z řeholní sestry, vychovatelky a kantorky. Cílem pouti byl hrob Aničky Zelíkové, dobrovolné oběti za potracené děti.

Po požehnání v horní kapli Arcibiskupského gymnázia se poutnice shromáždily před školou a po nezbytných organizačních záležitostech vyrazily. Během pouti vyslechly evangelium, zpívaly písně a modlily se korunku k Božímu milosrdenství, mimoto také měly příležitost k rozjímání během delšího silencia.

Po příchodu do Napajedel se poutnice zúčastnily (společně s duchovními a několika dalšími studenty z Arcibiskupského gymnázia, kteří se k nim zde připojili) večerní mše svaté ve farním kostele sv. Bartoloměje a celou událost zakončily modlitbou u hrobu Aničky Zelíkové.

Pouť byla obětována za počatý život a také za budoucí partnery a rodiny zúčastněných studentek.

Valerie Procházková, 5.K

 1531