Ve středu 18. dubna se skupina studentů v rámci semináře biologie čtvrtého ročníku vydala pod vedením pana profesora Pluhaře do Brna po stopách Gregora Johanna Mendla, zakladatele genetiky.

Exkurze začala v tamějším centru reprodukční medicíny Repromeda, kde jsme byli obeznámeni s nejmodernějšími způsoby využití genetiky v asistované reprodukci a preimplantační diagnostice. Po zajímavé přednášce jsme mohli nahlédnout do způsobu studia karyotypu člověka či si vyzkoušet gelovou elektroforézu (čili oddělování částí DNA dle různé hmotnosti a náboje). Následovala prohlídka Antroposu, kde jsme si ozřejmili informace o svých vzdálených předcích a jejich kultuře. Brněnskou exkurzi jsme pak zakončili v muzeu samotného Gregora Johanna Mendla, v němž jsme se mohli podrobněji seznámit jak s jeho celoživotní prací, tak se i dozvědět více o jeho životě.

Exkurze se velmi vydařila a rád bych za ni jménem všech seminaristů těm, kteří ji pro nás připravili, poděkoval.

Filip Turek

1570