Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Proto i na naší škole se v těchto dnech uskutečnila různá setkání, přednášky a besedy věnované tomuto tématu.

V pondělí 16. dubna zavítal mezi studenty P. Marek Dunda, farář v jihomoravském pohraničí. Hovořil k nim o možných životních cestách člověka, o povolání k manželství, k zasvěcenému životu nebo ke kněžství. Sám vzpomněl svou vlastní cestu ke kněžství a povzbuzoval studenty, ať se nebojí rozlišovat, kam je Bůh volá, aby měli odvahu k zodpovědnému rozhodnutí a k věrnosti.

Po této přednášce navazovala v 18 hodin beseda ve studentském klubu o Společenství čistých srdcí, které P. Marek Dunda podporuje. Besedě byl také přítomen jeden z členů tohoto společenství, který sám odpovídal na dotazy studentů a hovořil o svém důvodu vstupu do tohoto hnutí. Společenství čistých srdcí sdružuje mladé lidi, kteří se hlásí k životní hodnotě čistoty a to čistoty ve vztazích, v mluvě, v jednání. Členové přijímají na znamení tohoto rozhodnutí prstýnek a zavazují se denně modlit Pod ochranu tvou za svou čistotu i za ostatní členy společenství.

Při večerní mši sv. vstoupila tři děvčata do Společenství čistých srdcí a dala tím veřejně najevo, že se hlásí k této životní hodnotě a chtějí žít s čistým srdcem.

V úterý 17. dubna nás navštívil rektor Teologického konviktu v Olomouci P. Alfréd Volný a celebroval večerní mši svatou v kapli P. Marie. Ve své promluvě povzbudil studenty k hlubšímu vztahu s Bohem, poznání sebe sama, aby se dokázali správně rozhodnout pro své životní i profesní povolání. V závěru mše svaté se také představili dva studenti konviktu, kteří přiblížili všem přítomným svůj životní příběh a stěžejní okamžiky při svém rozhodování ke vstupu do konviktu.

Během celého týdne jsme se také o velké přestávce modlili za nová kněžská a řeholní povolání v kapli sv. Stanislava v rámci modlitby desátku a korunky k Božímu milosrdenství.

1573

Další fotografie SČS.

Další fotografie Teologický konvikt na AG.