V úterý 24. 4. jsem v AG baru měla přednášku pod názvem „Jak být proaktivní“, aneb „jaké si to uděláš, takové to máš“. Podělila jsem se v ní o své zkušenosti a zážitky, získané létem stráveným jako au pair ve Španělsku a dvou letních programech v USA.

Přednáška však nebyla primárně zaměřená na cestovatelské zážitky, jako spíše na předání rad a tipů mladším studentům, kteří chtějí cestovat a pracovat na sobě.

Důraz jsem kladla zejména na to, že pro dosažení jakéhokoliv cíle je třeba nejdříve učinit rozhodnutí, poté rozplánovat jednotlivé kroky, a tak postupovat k vytyčenému cíli, ať už studijnímu či jinému. Zásadní a nedílnou součástí na naší cestě je odhodlání, které nám pomáhá překonat překážky, které se nám postaví do cesty. Pokud je náš cíl opravdu dobrý (tedy nelehký, ale přesto dosažitelný), je téměř jisté, že se nástrahy objeví. Nutné je tedy vytrvat, nevzdat to a najít způsob, jak to vyřešit.

Další aspekt, který nám pomůže překonat nelehkou situaci, je náš přístup k ní. Ať už se jedná o špatnou známku ve škole, prohru v zápase nebo zmeškaný vlak, vždy existuje několik možných náhledů na situaci.

Pokud se nepříjemná událost přihodí nám, zpravidla se na ni, jakožto přímo zainteresovaná osoba, díváme negativně, vypustíme pár nepěkných slov, začneme se litovat, a naštveme se na danou situaci, člověka nebo rovnou na celý svět. Je zde ale i další možnost, jak reagovat. Můžeme se po chvilce uklidnit, nad danou situaci se povznést a najít na ní alespoň 3 pozitivní věci.

Pokud se například jedná o špatnou známku ve škole, pozitivní náhled na věc by mohl být – ok, stalo se, teď už čas nevrátím, můžu se z toho poučit a příště se lépe připravit (abych si zlepšila průměr). Jelikož se budu muset učit více, dovím se a naučím nové informace (což je konec konců cíl studenta), k tomu si procvičím sebedisciplínu. Navíc můžu být vděčná za to, že mám kamarády, kteří jsou ochotní mi pomoct.

Vypadá to jednoduše, ale bohužel tomu tak v praxi nebývá. Udržet si pozitivní přístup (nebo alespoň ne příliš negativní) bývá těžké. Avšak i malý krok správným směrem může v našem životě udělat velký rozdíl. Čím dříve začneme, tím lépe.

Marie Králová, absolventka AG

 1604