Prostřednictvím mše svaté zahájili maturanti své loučení s Arcibiskupským gymnáziem. Maturantská bohoslužba byla slavena na svátek sv. Marka ve středu 25. dubna dopoledne v kroměřížském chrámu Panny Marie.

Studenti čtvrtých ročníků se v rámci liturgie ujali svých rolí, sestavili scholu a nacvičili písně, ministrovali, připravili si poděkování spolužákům i zaměstnancům školy a především natočili video, které během mše svaté promítali místo homilie. V promítaném krátkém filmu maturanti ukázali, že šíření křesťanské lásky není pouze záležitostí misionářů ve vzdálených koutech světa, ale že se o něj může zasadit každý z nás prostřednictvím každodenních dobrých skutků, ať už je vykonáme na AG nebo kdekoliv jinde. Na závěr bohoslužby si pak mohli přítomní vylosovat jméno maturanta, kterého mohou podpořit modlitbou nebo drobným dárkem. Mše svatá zakončila školní výuku studentů čtvrtého ročníku a uvedla je do náročného období maturitních zkoušek.

Velký dík patří nejen všem maturantům, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužby podíleli, ale i ostatním studentům a zaměstnancům školy za společně prožitý čas a za všechny jejich modlitby.

1608

1608

1608

1608

1608

1608

Fotografie Hong Thuy Nguyen (Ivany).

Další fotografie Zuzany Zavadilové.

Video.

Ještě jedno video.