Ve čtvrtek 3. května nás navštívili čtyři studenti Teologického konviktu v Olomouci. Připravili si pro studenty 1. ročníku a 3.T zajímavý program, který se dotýkal základních hodnot našeho života a touhy po prožití šťastného života.

Studenti se ve skupinkách zamýšleli nad prioritami ve svém životě a ostatním pak prezentovali výsledky a zdůvodnění pořadí jednotlivých hodnot. Ve druhé části programu studenti konviktu odpovídali na dotazy studentů a vyprávěli o důvodech a okolnostech svého rozhodnutí pro kněžské povolání, o svých zálibách, koníčcích a názorech na různá společenská i náboženská témata.