Ve čtvrtek 3. 5. vyrazily druhé ročníky Arcibiskupského gymnázia pod vedením otce Martina Sekaniny na tradiční exkurzi do Olomouce.

Přes sto studentů společně s třídními profesory a panem ředitelem prožili mši svatou v katedrále. Po té se rozdělili do tří skupin a navštívili historický palác Arcibiskupství olomouckého, Arcidiecézní muzeum a věž na katedrále. Následovala prohlídka historického centra s výkladem. U sídla arcibiskupství jsme potkali pomocného biskupa, Mons. Antonína Baslera, kterého jsme požádali o biskupské požehnání. Kapli svatého Jana Sarkandra nám otevřel a ve výkladu přiblížil P. Antonín Štefek, farář od svatého Michala. Posledním bodem programu byla prohlídka kněžského semináře pro zájemce a rozchod s individuální prohlídkou centra. Exkurzi jsme ukončili procházkou pod monumentálními olomouckými hradbami v Michalském výpadu cestou zpět na nádraží. Zdařilý průběh exkurze do sídla našeho zřizovatele umocnilo krásné počasí.

Štěpán Bekárek

Další fotografie.