Od čtvrtka 10. do neděle 13. května se uskutečnila víkendová duchovní obnova našich biřmovanců v oblasti Hutisko-Solanec (nad Rožnovem pod Radhoštěm). Již tradičně první víkend patřil našim chlapcům, kterých zde bylo 14, následovat budou tři víkendy děvčat. 

Na chatě v krásné přírodě, kterou na duchovní obnovy a různé pobyty pronajímají manželé Anežka a Bruno již dvacet let, jsme prožili duchovní obnovu vedenou naším školním kaplanem otcem Martinem. Tento požehnaný čas proběhl v silentiu (mlčení), což bylo pro všechny z nás náročné, ale zároveň krásné a hluboké.

Kromě hlavního programu jsme také trochu pracovali se dřevem, uklidili jsme les, opekli si špekáčky a také sledovali u souseda, kterému tímto srdečně děkujeme, zápas mistrovství světa v ledním hokeji našich reprezentantů s hokejisty z Ruska.

Za nádherný víkend děkujeme manželům Anežce a Brunovi, otci Martinovi, kuchaři Tondovi a bratru jáhnu Jirkovi. 

biřmovanci