Ve středu 9. května 2018 se třída 3.A vydala do Rodinného centra Kroměříž na Kollárově ulici, kde pro děti předškolního věku uspořádala předem plánovanou akci nesoucí název Dětský den.

Rodinné centrum Kroměříž je zařízení pro děti od 0 do 18 let věku, které se ocitly ve vážné krizi a nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Mimo to se toto centrum zaměřuje i na spoustu dalších činností jako je například odborné sociální, edukativní, právní, dluhové a psychologické poradenství, terapeutická pomoc rodinám a ambulantní a terénní sociální služby.

Třída se rozhodla připravit pro děti zábavný a kreativní program, který by je odpoutal od starostí a vytvořil jim krásnou vzpomínku. Studenti přichystali tematicky zaměřená hravá stanoviště. Cílem bylo pomocí hudby, sportovních činností a soutěží navnadit děti na volnočasové aktivity.

U vchodu děti vítala studentka v obleku pandy a rozdávala barevné kartičky, na které pak děti na jednotlivých stanovištích sbíraly nálepky a razítka. Zároveň děti obdržely složku, do které mohly hromadit své výtvory a také první dárek ve formě pandích kapesníčků. Následně děti vesele pochodovaly po různých stanovištích podle libosti.

V „autodílně“ si děti mohly sestavit automobil z puzzle a vydekorovat své vlastní auto v omalovánkách. Na zlatém stanovišti čekaly na děti krásné princezny, které si s dětmi zatančily a propůjčily jim své zlatavé třásně roztleskávaček. Na stříbrném stanovišti naopak seděli na trůně princové, kteří dětem zprostředkovali hudební zážitek. Děti si vyzkoušely kytaru, buben, triangl a další hudební nástroje. Námořnice ukázaly dětem, jaké uzly se dají uvázat a jak se orientují na moři pomocí kompasu. Pirátské stanoviště obývali hodní sportovně nadaní piráti, se kterými se soutěžilo v basketbalu a fotbalu o pirátské peníze. Piráti také prozradili, že mají pásku na oku pro to, aby při přechodu z temné kajuty na ostré světlo paluby lodi mohli být rychle ve střehu a nemuseli čekat, až si oči na světelnou změnu zvyknou. V ZOO, která se nacházela v ohradě pískoviště a skákací trampolíny, se děti přiučily základním anglickým frázím a zvířátkům, která měly šikovné krotitelky na prstech. Kromě znalosti cizího jazyka si děti odtud odnášely také krásné kočičí záložky a figurku zvířátka. Na závěr byly dětem rozdány další odměny, které si zasloužily už jen za to, jak krásně spolupracovaly, nebály se a svými úsměvy rozzářily celý zahradní areál Rodinného centra.

Pro všechny bylo připraveno výborné občerstvení, které připravily hodné a milé tety z Rodinného centra.

Velké poděkování patří ředitelce Rodinného centra, paní Bc. Elišce Petruchové, která se svým týmem umožnila zorganizovat tak příjemnou akci. Dále děkujeme škole, že dala možnost studentům uskutečnit Dětský den místo výuky a strávit v Rodinném centru příjemné dopoledne.

Těšíme se na Dětský den č. 2, který se bude konat na konci května v odpoledních hodinách, aby se dostalo i na děti starší, které jsou dopoledne ve škole.

Monika Kunčarová 3.A

 1679