Ve středu 23. května jsme se sešli na farní zahradě u Panny Marie. Počasí bylo ideální, účast hojná, špekáčků dostatek, farní zahrada velice útulná. Večerní setkání druháku bylo fajn. Poděkování patří faráři V. Hlavicovi od Panny Marie.