V rámci přípravy na udělení svátosti biřmování jsme se rozjeli na krásné místo zvané Hutisko. Prožili jsme legraci, pomáhali v lese, ale i na lukách. V pátek večer jsme zahájili hlavní část programu a tím bylo silencium. Rekolekce začaly promítáním filmu, který nás měl vést k hlubšímu zamyšlení.

Sobotním dnem vše pokračovalo a toto ztišení přetrvalo až do nedělní ranní modlitby. V tomto čase jsme se mohli setkat s Bohem a vyslechnout si promluvy otce Martina. Na rozjímání bylo mnoho času, a jak jsme s ním naložily, bylo na nás. Některé z nás se odebraly do kaple, jiné do víru překrásné krajiny.

V neděli ráno jsme mohli společně prožít mši svatou o slavnosti Nejsvětější Trojice.

Tímto bych chtěla poděkovat za svědectví Anežky a Bruna, za jejich péči a starostlivost; za dobré jídlo kuchařům a za krásné prožití této duchovní obnovy.

Děkujeme všem, kteří se na této rekolekci podíleli a i Tobě Pane za toto krásné a požehnané místo.

Kristýna Hromádková (SŠHS Km 1.D)