Již v pořadí osmá Noc kostelů na AG přilákala do prostor naší školy 330 návštěvníků. Mezi nimi jsme kromě místních a z blízkého okolí přivítali také skupinku z Polska, manželský pár z Krkonoš a Slovenska.

Studenti se svého úkolu v roli průvodců zhostili velmi dobře. Na nádvoří podávali informace o programu, poskytli výklad o historii naší školy a spojovací chodby mezi kostelem sv. Mořice a zámkem, přiblížili návštěvníkům také základní údaje o školních kaplích.

V kapli P. Marie se rozezněly varhany a prostor kaple sv. Stanislava se naplnil zpěvem scholy AG. Zájemci z řad návštěvníků mohli využít nabídky k napsání prosby a lísteček vložit do košíku umístěného v dolní kapli. Studenti se na dané úmysly modlí během velké přestávky při desátku růžence.

Děkujeme všem studentům a zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu Noci kostelů podíleli a umožnili tak mnohým lidem z okolí i ze vzdálenějších míst prohlídku části naší školy a obou kaplí.

Další fotografie.

Fotografie Ivany Nguyen, 5.K