Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve rodiny s dětmi na Podzámecký pohádkový les, který se uskuteční v neděli 3. června 2018 od 14 do 17.30 hodin.

Hlavní program bude probíhat na nádvoří Arcibiskupského gymnázia, kde jsou připraveny hrané pohádky, skákací hrad a workshopy, v prostoru Podzámecké zahrady se mohou děti setkat s pohádkovými bytostmi a na jednotlivých stanovištích plnit zajímavé úkoly. Registrace pro účast na pohádkových stanovištích bude umístěna u Mlýnské brány. Vstup zdarma, akce se koná jen za příznivého počasí.