V pondělí 28. května navštívil naši školu ředitel sekretariátu Sekce pro mládež ČBK kněz Kamil Strak, aby v hodinách náboženství prvního a druhého ročníku přiblížil říjnovou synodu o mládeži a také podnítil studenty k odpovědím na otázky, které se na synodě mají probírat (pro zájemce v odkazu dole).

Českým zástupcem v Římě z řad ČBK bude plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, jehož video výzvu si můžete pustit přes odkaz dole.

Kromě tohoto hlavního bodu jeho návštěvy také měl katechezi pro biřmovance a další zájemce o plodech a ovoci Ducha Svatého. Večer slavil mši svatou spolu se studenty. Jeho návštěva byla pro nás v době maturit, a také pro něj, vítaným osvěžením a povzbuzením.

Dotazník.

Video výzva plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.