V úterý 29. května proběhla na našem gymnáziu pro studenty 2. ročníku přednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Ideologie gender“.

Ve své řeči vymezil tuto ideologii, poukázal na její nebezpečnost, např. i v rámci tzv. Istanbulské úmluvy, a také představil různé studie zabývající se výzkumem v této oblasti. Především však dával důraz na rozum a hledání pravdy, což by mělo být základním cílem každého člověka. Doufáme, že tato přednáška byla pro studenty přínosem, aby se dokázali lépe orientovat v dnešním světě.

1737

1738

1739

1740