Naše škola se letos zapojila do projektu organizace Jeden svět na školách, která po loňském úspěchu prvního ročníku nabídla školám už podruhé zajímavé aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů po celé České republice. Letošní motto O pravdu? připomíná důležitost rozlišování pravdivých a důvěryhodných informací v době, kdy se na sociálních sítích rychle šíří značné množství nepravdivých zpráv.

Jeden svět na školách připravil pro školy sadu opravdických plakátů, která hravou formou nabízí vhled do devíti různých mediálních témat, od ověřování zdrojů po nenávistné projevy na internetu (plakáty najdete na nástěnce vedle kabinetu češtiny, správné odpovědi jsou na výše uvedeném odkazu). V pondělí 4. 6. 2018 ve 12.30 se v učebně ZSV uskuteční debata s Romanem Ondrůjem z ČT Brno na téma Informace, objektivita, pravda v novinářské profesi. Studenti, kteří mají o tato témata opravdový zájem, se mohou hlásit u K. Gamby nebo A. Řezníčkové  (po dohodě s vyučujícím 6. a 7. vyučovací hodiny – podmínkou je, že učitel souhlasí s uvolněním žáka).

A. Řezníčková