Ve školním roce 2017/2018 přistoupilo k maturitní zkoušce celkem 105 studentů, přičemž dílčí část některé z maturitních zkoušek se nepovedla 4 studentům. 64 studentů prospělo a dalších 37 studentů prospělo s vyznamenáním.

1748

Další fotografie.