Jmenuji se Anna Dulavová a jsem studentkou 5.K Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Mám ráda matematiku, fyziku a chemii, ale naše škola nenabízí dostatek příjemných kratochvílí spojených s těmito předměty. Tak jsem to zkusila jinde, na Akademii věd.

Konkrétně jsem zabloudila na Ústav termomechaniky, kde mám stáž u doc. Jiřího Krejsy. Skoro se až nabízí otázka, jak se mi to povedlo. Tak na ni rovnou odpovím.

Přihlásila jsem se do projektu Otevřená věda, který zprostředkovává stáže středoškolákům na jednotlivých ústavech Akademie věd. Přihlásit se může každý student střední školy se zájmem o vědu. Pošle životopis, motivační dopis a pak už jen čeká, jestli se mu někdo ozve.

Jak taková stáž probíhá? Toto se liší s každým ústavem. Zatímco jeden stážista sedí u počítače, jiný odebírá vzorky půdy a další pěstuje nádory. Jedno mají společné a to podmínky, které musí splnit. Každý měsíc jednoho kalendářního roku musí na stáži strávit minimálně osm hodin a posléze vyplnit deník stáže, měli by se přijet podívat na Veletrh vědy a na podzim je všechny čeká společná konference. To všechno Akademie věd dotuje. Většina nákladů spojených se stáží (doprava, ubytování…) stážistu vůbec nemusí trápit.

Tak už víme co, kde a jak, ale chybí odpověď na tu asi nejdůležitější otázku: Proč? Proč si tím vším přidávat práci? Neznám důvody nás všech, ale znám ty svoje a o ty se také podělím. Středoškolský student, který je jinak věčně zavřený ve třídě a buší si do hlavy informace všeho druhu, má možnost z toho všeho odejít a věnovat se nějaké praktické vědecké činnosti. Může si vyzkoušet práci skutečného vědce na projektu, který nebude jako většina školních prací jen ohodnocený a založený do šuplíku. Dostane se k práci s vybavením, o kterém by si jinak mohl jen číst, a získá kontakty, ke kterým by se jinak jen těžko dostával. Může si nezávazně zkusit vědní směr a zjistit, jestli je to pro něj to pravé. Tolik k tomu, proč to dělám já.

Chtěla bych vás všechny k něčemu vyzvat. Na podzim se na stránkách Otevřené vědy http://www.otevrenaveda.cz/ začnou objevovat stáže pro kalendářní rok 2019. Aspoň se na ně podívejte. Najděte, co vás zajímá a zkuste se přihlásit. Rozvíjejte se v tom, co vás baví. Odlište se od davu lidí kolem a buďte výjimeční.

Kdybyste měli jakoukoli otázku, nebojte se zeptat.

Anna Dulavová