Po pěti letech služby dosavadního školního kaplana P. Martina Sekaninu vystřídá P. Petr Káňa.

Otec Petr prožil dětství na valašských kopcích – pochází z Návojné. Má tři sourozence. Vystudoval Střední odbornou školu v Luhačovicích, konkrétně umělecko-řemeslné zpracování dřeva. Jeho cesta však nakonec nevedla do truhlářské dílny, ale do semináře. Přípravu na kněžství na rok přerušil a strávil ještě nějaký čas mimo seminář, mimo jiné žil nějakou dobu v Jeruzalémě.

Jako jáhen rok působil v Přerově, první tři roky kněžství strávil v Šumperku, kde byl nejen kaplanem ve farnosti, ale také kaplanem pro mládež. Pak byl poslán do Rajnochovic, kde se další tři roky věnoval mladým ještě o něco intenzivněji – zdejší centrum života mládeže Přístav je totiž místem, které otec arcibiskup daroval mladým a které je pro ně stále otevřené. Konkrétně otec Petr byl k dispozici zvláště na Táborovém středisku Archa, které je nedaleko Přístavu. Nyní po třech letech Rajnochovice opouští a přesunuje se na AG.

Velkou zálibou otce Petra je sport, zejména fotbal – můžete ho vidět kopat za moravský fotbalový výběr kněží nebo za SK Rajnochovice. Ve volném čase si také rád zaběhá, ideálně po krásných kopcích.

1786