Po předání maturitního vysvědčení sloužil otec biskup Josef ve školní kapli P. Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké.

Po společné večeři a požehnání od otce biskupa Josefa vyšlo 23 absolventů s otcem Martinem, jáhnem Jirkou a dvěma vychovateli na noční pěší děkovnou pouť z Kroměříže na Svatý Hostýn. Podle slov absolventů byla pouť místy náročná a namáhavá, ale krásná, prožitá s vděčností za přijaté dary v průběhu studia.