Dožínky jsou oslavou úspěšné sklizně a my se radujeme z úspěchů, jichž dosáhli studenti (někteří z nich dnes již absolventi) AG v literárních soutěžích.

Klub UNESCO ve spolupráci s Gymnáziem Kroměříž vyhlásil literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje na téma Osudové osmičky na konci letopočtu (zamyšlení o osudových událostech našich dějin) a Labyrint světa a ráj srdce (zamyšlení formou prózy či poezie nad vztahem k dědictví rodného kraje či města). 6. 6. 2018 proběhlo v konferenčním sále Květné zahrady slavnostní vyhodnocení soutěže. O třetí místo se podělili Prokop Ondráček a Tomáš Sýkora z (bývalé) 4. C, ocenění za osobitý projev si odnesla Helena Drážná ze 4. B.

Stejného dne se shodou okolností konalo i vyhlášení výsledků XXIV. ročníku literární soutěže Památníku Terezín – Memoriálu Hany Greenfieldové (https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2018), ve které se sešlo 220 příspěvků z celé České republiky. Příspěvek Dopisy domů Barbory Lipnerové z 1. A byl oceněn krásným 5. místem.

Všem úspěšným pisatelům gratulujeme a přejeme hodně radosti z tvůrčí činnosti. 

Aranka Řezníčková

1806

1806

1806

1806

1806