V úterý 12. června v podvečer se na zahradě AG slavila mše svatá na poděkování za roční působení bratra jáhna Jirky na naší škole. Sešlo se velké množství studentů, zúčastnili se také někteří učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy. V promluvě jáhen Jirka zavzpomínal na prožité chvíle na AG s humorem sobě vlastním.

V závěru mše svaté otec Martin poděkoval dosavadní vedoucí scholy Terezce Slováčkové, kterou vystřídá Martina Petrůjová, vedoucímu kostelníkovi Vojtovi Pospíšilovi, jehož úkoly převezme Josef Šumpík, a vedoucímu ministrantů Martinovi Vajďákovi, na jehož místo nastoupí Lukáš Juras.

Studenti se rozloučili a poděkovali také zástupkyni vedoucího vychovatele s. Iris, která odchází na jiné působiště. Za práci na pastoračním centru o. Martin také vyjádřil díky Veronice Liškové a s. Beatě, které rovněž zakončily svou službu, a absolventce Elizabeth Hrabicové. Poté o. Martin všem oznámil, že také on odchází a po pětiletém působení na AG ho ve službě školního kaplana vystřídá P. Petr Káňa, který v současné době působí v Rajnochovicích.

Po mši svaté bylo pro všechny přítomné připraveno občerstvení ve formě grilovaných párků a jiných dobrot. Byla také příležitost osobně se rozloučit se všemi jmenovanými a poděkovat za jejich přítomnost a obětavou službu na AG.

 

Ve středu 13. června se konala také poslední studentská mše sv. v tomto školním roce v kostele sv. Jana. Jak už je zvykem, po mši svaté pozval bratr jáhen všechny zúčastněné studenty na zmrzlinu. Sice trošičku pršelo, ale chuť na zmrzlinu byla silnější, než touha po suchu. Se zmrzlinou jsme se všichni šli vyfotit ke kašně na Velké náměstí. Každoročně v ní končívá bratr jáhen, letos ovšem dostal přednost náš školní kaplan otec Martin, protože i on opouští AG. Poté se kašna uvolnila pro bratra jáhna Jirku, který se v ní s pomocí kluků ocitl úplně celý. S mokrým jáhnem i otcem se ještě vyfotili vedoucí ministrantů, kostelníků a scholy a potom se už všichni odebrali do sucha a tepla AG.

Martina Petrůjová, 2.C

P. Martin Sekanina - kaplan na AG 2013-2018

Další fotografie.