V úterý 26. června se studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli v kostele sv. Mořice při závěrečné mši svaté. Slavnostní bohoslužbu celebroval pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Ve své promluvě zdůraznil důležitost vděčnosti za dary, kterých se nám každý den dostává, vděčnosti Bohu i lidem. Děkovnou liturgii doprovodila svým zpěvem schola a také školní sbor AVE.

Před závěrečným požehnáním ředitel školy Mgr. Jan Košárek rozdal ocenění třem studentům. Výhercem motivační soutěže o mobilní telefon se stal Tomáš Večerka, nejlepšího zlepšení během školního roku dosáhla Tereza Mikulincová a ocenění nejlepšího studenta roku získal absolvent Václav Kubíček.

Poté se zaměstnanci školy, studenti a kněží, kteří dříve působili na AG ve službě jáhna, rozloučili se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou. Vyjádřili mu poděkování za obětavou, vytrvalou a nezištnou službu, za svědectví Boží lásky a ochotu sloužit. Na jeho dalším působišti ho budeme provázet svými modlitbami.

Po mši svaté studenti obdrželi od svých třídních učitelů vysvědčení - výsledek své celoroční práce.

1843

1843

1843

1843

1843

Další fotografie.