Již od začátku března probíhají ve škole opravy. Nejdříve se opravovalo pozvolna v 1. a 2. patře. Od začátku projektového týdne se opravy rozběhly opravdu naplno a ve škole je dělníků více než studentů.

Postupně se rekonstruují jazykové učebny (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, La), učebna zeměpisu, biologie, laboratoř biologie, učebna chemie s laboratoří, učebna fyziky s laboratoří, obě počítačové učebny a jedna kmenová učebna vzniká úplně nová. Celkem se jedná o 21 učeben. Mimo kompletní stavební proměnu (elektřina, voda, odpady, podlahy, štuky) budou učebny vybaveny novým nábytkem, interaktivními tabulemi, počítači a další moderní technikou.

Velkou proměnou projde i výtah, který bude nově přístupný i z mezipatra. Další část oprav je zaměřená na novou internetovou síť ve škole napojenou na nový server se všemi potřebnými bezpečnostními prvky.

Tato část oprav je financovaná z prostředků EU a MMR v rámci projektu IROP. Celkové náklady na rekonstrukci etapy převyšují 29 000 000 Kč.

 

Zároveň probíhá oprava dalších prostor, které nebyly podpořeny dotačním titulem. Renovujeme učebnu náboženství, společenských věd či multimediální učebnu. Kompletní proměnou projdou kabinety fyziky, biologie, němčiny, angličtiny, hudební výchovy a matematiky, dále pak všechny chodby budovy „B“, sociální zařízení či přilehlá okna. Na domově mládeže dojde k opravě poslední části chlapeckého patra, vnikne šest nových pokojů a vychovatelna. V každé místnosti se vždy jedná o nové rozvody elektřiny, vody a odpadů, štuky, podlahy a dveře.

Náklady na tuto etapu jsou 18 000 000 Kč a za prostředky vděčíme zřizovateli Olomouckému arcibiskupství.

Prosíme touto cestou všechny přátele AG o podporu a modlitbu za včasné a zdárné ukončení díla.

Jan Košárek

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Další fotografie z rekonstrukce (aktualizováno 7. 9. 2018).