Víte co je STEM? Toto slovo vzniklo z počátečních písmen slov Science (= věda), Technology (= technika), Engineering (= technologie) a Matematics (= matematika). Jedná se o koncept vzdělávání v oborech přírodních věd, jehož cílem je přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické a izolované pojetí výuky vzájemným větším propojením předmětů. Pro nové postupy v přírodovědném vzdělávání se používá také označení badatelsky orientovaná výuka.

A právě tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuce se věnuje projekt CENTRUM NATURA, který realizuje Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření celorepublikové sítě Center kolegiální podpory (CKP), které se věnují podpoře vzájemného učení škol a pedagogů v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. K tomuto účelu byla centra vybavena sadami Pasco sensorium, počítači Arduino včetně senzorů a výukové stavebnice a stavebnicemi Lego Mindstorms.

AG se stalo jedním z CKP, která organizují pravidelná projektová odpoledne pro pedagogy z okolních škol, na kterých předávají zkušenosti s používáním vzdělávacích sad a senzorů pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd. Získané vybavení také vyučující využívají pro zatraktivnění své výuky.

Mgr. Pavla Valentová