Konverzace s rodilým mluvčím Gerdem Simonem startuje ve čtvrtek 13. 9. v učebně N2 pro přihlášené studenty.   

Konkrétně 6. a 7. hodinu pro maturitní ročník, 8. hodinu pro nižší ročníky. Bližší informace u vašich němčinářek a na nástěnce u kabinetu NJ.