Vyučující: Mgr. Svatava Hrdá

Kurz je zaměřený na dosažení úrovně B2. Studenti si procvičí jednotlivé kompetence: speaking, reading, writing a listening tak, aby úspěšně zvládli zkoušku vedoucí k získání Cambridge First Certificate. Složení této zkoušky není podmínkou přihlášení do kurzu. Jedná se o nepovinný předmět, který bude probíhat ve středu 8. a 9. vyučovací hodinu.

Podmínkou k přihlášení je pouze dosažení požadované úrovně ve vstupním testu, který proběhne v pondělí 17. 9. Informace o čase a místě konání vstupního testu budou uvedeny na tabulce, která bude na nástěnce ve 2. patře před kabinetem AJ. Zájemci o kurz se zapíší nejpozději v pátek 14. 9. do 13.20 hodin.

Na stejném místě budou také zveřejněny výsledky vstupního testu.