V pondělí 3. září se opět po čase prázdnin a odpočinku vrátili studenti naší školy do svých tříd a také na pokoje domova mládeže. Nejdříve se setkali se svými třídními učiteli v kmenových učebnách a poté vstoupili do nového školního roku slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice společně s žáky Církevní základní školy (CZŠ) v Kroměříži.

V úvodu bohoslužby přivítala hlavního celebranta Mons. Antonína Baslera ředitelka CZŠ v Kroměříži RNDr. Olga Loučková. Poté kroměřížský děkan P. Josef Lambor představil všem přítomným nového školního kaplana P. Petra Káňu a jáhna Ondřeje Talaše, kteří od tohoto roku budou působit na naší škole. V závěru mše svaté otec biskup požehnal nové CD scholy AG a popřál všem studentům požehnaný školní rok.

Závěrečného slova se ujal ředitel školy Mgr. Jan Košárek, který poděkoval všem, kteří se podíleli na rekonstrukci školních prostor: stavebním firmám, brigádníkům a zaměstnancům školy za vstřícnost, obětavost a nasazení po celou dobu letních prázdnin.

Nově zrekonstruované školní prostory požehnal Mons. Antonín Basler po skončení slavnostní bohoslužby za přítomnosti studentů, zaměstnanců, zástupců města a stavebních firem. Obřad žehnání doprovodila svým zpěvem schola AG.

Všem studentům, učitelům i vychovatelům přejeme vše dobré do nastávajícího školního období.

Další fotografie.