V tomto roce probíhaly opět rozsáhlé opravy školy. Ty letošní jsou určitě největšími v novodobé historii školy. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech:

 1. Na projekt „Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži“ získala škola dotaci v rámci dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj (IROP), díky které bylo zmodernizováno 21 odborných učeben (jazykové učebny AJ, NJ, FJ, RJ, La, dvě počítačové učebny, učebna chemie s laboratoří, učebna fyziky s laboratoří, učebna biologie s laboratoří, učebna zeměpisu, nová kmenová učebna). Dále byl zajištěn bezbariérový přístup do školy (nový výtah a plošiny na schodech) a nová internetová síť (včetně všech potřebných bezpečnostních prvků, serveru, licencí atd.).

  V rámci stavebních prací byla provedena kompletní výměna elektroinstalací, vodovodních a odpadních sítí, nové podlahy, obklady, sanita, omítky, výmalba.

  Každá učebna je vybavena novým nábytkem a lavicemi, počítačem pro vyučující, interaktivní tabulí, laboratoře mají nové odborné vybavení, jazykové učebny pult pro poslechy, počítačové učebny nové počítače pro žáky.

  Celkové náklady projektu jsou 30 500 000 Kč, přičemž evropská dotace činí 26 200 000 Kč, zbylá část je hrazena zřizovatelem.


 2. Rekonstrukce AG – ETAPA 2018
  Stejně jako v minulých dvou letech i letos pokračuje postupná celková oprava školy.

  Postupně bylo opraveno 6 kabinetů, 3 učebny (Náboženství, ZSV, Multimediální učebna), přilehlé chodby, schodiště a sociální zařízení celého přízemí bloku „B“, část chlapeckého domova mládeže (7 pokojů a vychovatelna).

  V prostorách školy došlo ke kompletní výměně elektroinstalací, vody, odpadů, podlah, dveří, oken, omítek a výmalby.

  Celková dotace zřizovatele pro tuto část činní 24 500 000 Kč.

 

Celková rekonstrukce byla nejen finančně, ale také časově, velmi náročná. Přestože jsme školní rok ukončili dříve, práce se zvládly jen s velkým úsilím všech zapojených stran.

Všem dodavatelům, zaměstnancům školy, brigádníkům i těm, kteří nás podporovali modlitbou, patří velké DĚKUJI.

 

Všechny příznivce školy prosíme nadále o podporu a modlitbu.

 

 

 

 

 

 

Další fotografie.

Fotografie z průběhu rekonstrukce (aktualizováno 7. 9. 2018).