Náš společný třetí rok na AG jsme zahájili adaptačním a motivačním pobytem v Dřevohosticích. Na tamní faru jsme jeli spolu s paní učitelkou třídní Lenkou Pospíšilovou a paní vychovatelkou Dorou Droščákovou od 5. do 7. 9. 2018.

První večer jsme hráli ringo, rugby, Aktivity, Twister a stolní fotbálek. Také jsme si oblíbili houpačky a kolotoče u fary, kde jsme pak společně sedávali a povídali jsme si.

Ve čtvrtek dopoledne jsme se setkali s panem Zdeňkem Smiřickým, dřevohostickým rodákem, historikem a bývalým učitelem. Vyprávěl nám o renesančním zámku a zvonici, o bývalé bratrské škole, o kostele, radnici, i o hrdelním právu a popravách. Dozvěděli jsme se, že se zde narodil před třemi sty lety barokní skladatel chrámové hudby Josef Schreier.

Po obědě v místní restauraci jsme se vypravili do lesa po naučné stezce. Arnošt pro nás připravil zábavné hry. Zvláště za hru plnou veverek sklidil velké ocenění!

Když jsme se vrátili na náměstí, dostali jsme zajímavý týmový úkol – směnit tužku za jiný užitečný předmět. Chodili jsme od domu k domu, vyměňovali jsme předměty a poznávali vlídnost a dobrotu místních občanů. Večer jsme si u táboráku a špekáčků sdělovali své zážitky a pocity. Některým se podařilo získat kabelku, jiným čokoládu či plyšového mluvícího lišáka.

Velkým a velmi nečekaným překvapením byla noční hra, kterou pro nás připravily kamarádky spolužačky. Mnohým probuzeným se nedařilo uprostřed noci myslet ani v oboru matematiky, ani v jazyce českém, natož uchopit tužku a nakreslit kamaráda!

Poslední den jsme vyzkoušeli naši schopnost domluvit se ve třídě při společných hrách. Se zavázanýma očima to úplně nefungovalo, ale potom s otevřenýma očima jsme se bez problémů domluvili a zvolili jsme novou předsedkyni třídy. Nakonec si každý sám pro sebe napsal dopis, vzkaz do budoucnosti, který si přečteme až v 6.S.

Tento pobyt nám dal možnost vykročit do nového školního roku pravou nohou. Moc jsme si to užili, děkujeme a přejeme si šťastnou cestu tercií.

Veronika Nečasová a spolužáci z 3.T

1893

1893