V pondělí 10. září měli žáci primy a sekundy možnost prožít netradiční hodinu fyziky. Místo klasické výuky pro ně bylo připraveno několik stanovišť, na kterých mohli mimo jiné zkoumat účinky magnetického pole, sestavit dalekohled, řešit zábavné fyzikální testy nebo zkoumat optické klamy.

Pomocí měřicích senzorů zjišťovali hladinu hluku v učebně (ta byla při této hodině opravdu velká) i na „tiché“ chodbě během vyučování. Sledovali změnu teploty při rozpouštění jedlé sody ve vodě nebo se zamýšleli nad činností robotů.

Hodina byla příjemným zpestřením klasické výuky, během které na podobné experimenty není příliš času. Pro žáky, kteří by se podobným experimentům chtěli věnovat častěji, je v rámci Školního klubu AG otevřen Badatelský klub, který se schází každé úterý od 14 hodin v učebně fyziky. Zájemci i z řad žáků CZŠ jsou srdečně zváni.

Pavla Valentová