Ve dnech 30. 11.–1. 12. 2018 proběhla na AG v pořadí druhá výstava 100 let Československa v naší škole (Rodino, vyprávěj). Připravili ji studenti 2. A, B, C pod vedením L. Maňurové a A. Řezníčkové.

Studenti oslovovali své příbuzné a kladli jim otázky týkající se rodinné historie. Přinesli pak do svých tříd nejrůznější předměty a příběhy s nimi spojené. Od svých spolužáků se pak prostřednictvím prezentací studenti dozvídali o dojemných historiích z období válek a totality, ale i o hrdinství všedního dne. Na výstavě se sešly např. drobné šperky předávané z generace na generaci, dopisy z koncentračního tábora, různá vysvědčení, pracovní knížky a jiné dokumenty, upomínkové předměty.

„Byla jsem vděčná, že mě tento projekt přivedl k rozhovoru s prarodiči, kteří byli velice vstřícní a ochotně se se mnou podělili o své vzpomínky,“ komentovala výstavu jedna ze studentek. Velký zájem vzbudila výstava i mezi návštěvníky dne otevřených dveří na AG.

L. Maňurová
A. Řezníčková

2092

2092

2092

2092

 

2074

Foto: Iva Bekárková, další fotografie na Zonerama.