29. listopadu jsme v počtu 11 (10 žákyň latiny ze třetích ročníků a kvinty) vyrazily do mrazivého rána na vlak na Den latiny do Prahy. Tento rok se konal již sedmý ročník soubor přednášek na FF KU, které jsou spojeny tématem latinského jazyka, antikou a latinským středověkem.

Od vlaku nás čekala příjemná a prosluněná procházka Prahou prázdnými uličkami přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí až ke Karlovu mostu. Nedaleko Rudolfina na Filozofické fakultě jsme byly vřele přijaty a vyhřátá aula a učebny se nám staly příjemným útočištěm. Po úvodním slově představitelů fakulty a katedry klasických studií nás čekala přednáška o historii škol a univerzit a jejich poslání. Pak se studenti rozdělili podle svých zájmů do různých učeben a poslucháren. Témata se týkala různých oborů – teologie, astronomie, lékařství, architektury, historie… Každý si našel to svoje.

Kdo se chtěl dozvědět něco o osudu křesťanů v pozdní antice, vyposlechl si přednášku Ivana Prchlíka Pohané a křesťané na pozdně antické agoře. Naopak, kdo se ve volném čase věnuje deskovým hrám, navštívil vystoupení Nikoly Filipové Alea iacta est! Budoucím právníkům se mohla líbit přednáška Závěť v antickém Římě od Radka Černocha.

Žákyně Arcibiskupského gymnázia, snad budoucí studentky medicíny, byly zaujaty zejména prezentací pana Aleše Berana Je to jednoduché – máte kongeniální pseudoartrózu rádia, která se zaměřila na význam lékařských diagnóz.

Všechny spokojeny a plny nových informací jsme se vydaly večerní Prahou na nádraží. Ani nemalé zpoždění vlaku nám však nemohl pěkně strávený den zkazit.

Tento den jsme využily maximálně, seznámily jsme se s vysokoškolským prostředím, načerpaly spoustu vědomostí, osvěžily se procházkou kolem pražských pamětihodností a utužily kolektiv třídy. Překvapivé bylo taktéž množství studentů, kteří se zúčastnili Dne latiny a zcela zaplnili posluchárny fakulty, což dokazuje, že zájem o latinu stále trvá.

2095