Projekt v bavorském Münsterschwarzachu začal pro jeho účastníky dlouho před konkrétní realizací. Již v únoru totiž psali zájemci test dokládající dostatečnou úroveň ovládnutí německého jazyka.   Pět z nich potom dostalo jedinečnou příležitost zúčastnit se mezinárodního programu naší partnerské školy, Egbert Gymnasia.

Projekt trvá vždy tři týdny a náklady na něj  jsou hrazeny z prostředků Česko – německého fondu budoucnosti.

Tak se i tentokrát vypravilo 24. 6. 2016 pět studentů AG poznávat krásy německé jazyka, zvyklosti a třeba i kuchyni. Zážitek byl umocněn tím, že studenti bydleli přímo v rodinách, a tak měli možnost poslouchat němčinu a konverzovat s rodilými mluvčími každý den i po dopoledním vyučování. Vedení školy společně s Dr. Matthiasem Hessenauerem připravilo bohatý program pro účastníky PAD programu, který zahrnoval od všeho něco – rozbory článků, politiku, administrativu Německa, přírodní vědy, včelařství a především četné diskuze. Poté měli studenti vždy možnost navštívit vyučování spolu s ostatními žáky gymnázia. Školní dny byly proloženy výlety do okolních měst, ve kterých nebyla o památky nouze. Vždy se našlo něco jedinečného – ve Würzburku to byla například Rezidence, která je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO, v Bamberku Dóm, v němž se mísí sloh románský a gotický, tamní Malé Benátky a v Norimberku pak historické centrum.

Velké díky patří paní profesorce Janě Koutné a panu doktoru Hessenauerovi, kteří projekt společně připravili, a všem rodinám, které se studentů ujaly a poskytly tak velké množství nezapomenutelných zážitků, stejně jako umožnily zdokonalení našich jazykových znalostí.

Kamila Zahradníčková, 3.A

003

005

004

Další fotografie.